30 czerwca 2017 roku Royal Agrifirm Group ogłosiło zamiar przejęcia polskiej firmy paszowej Bacutil.
W międzyczasie polski Urząd Ochrony Konkurencji pozytywnie zaopiniował wniosek złożony w tej sprawie przez Agrifirm.
Następstwem tego 31 sierpnia 2017 roku podpisane zostało ostateczne porozumienie.
Szczegółowy opis połączenia firm zawiera załączony plan.